جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه درخت (6) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6 پرسش مرتبط با کلیدواژه درخت در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه درخت، اینجا را کلیک کنید.


ردیفپرسش
1 در یک درخت 3تایی اگر 5 گره ی دو فرزندی و 10 برگ داشته باشیم، آنگاه چند گره ی 3 فرزندی خواهیم داشت؟
2 درجه ی درخت روبه رو چند است؟
3 درجه ی یک درخت چیست؟ الف) تعداد برگ های یک گره       ج) کمترین سطح گره                              ب) تعداد زیردرخت های یک گره د) بیشترین سطح گره
4 ارتفاع درخت چیست؟ الف) بیشترین سطح گره ها در درخت ب) تعداد زیردرخت های یک گره ج) تعداد زیر درخت ها د) بیشترین سطح گره
5فرض کنید یک درخت quadtree با عمق d و m گره است. ثابت کنید این درخت را در زمان O((d 1)m) می توان متوازن کرد و تعداد گره های درخت حاصل O(m) خواهد بود
6 فال درخت متولدین ماه های مختلف چیست؟

آر اس اس


 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed