جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه هندسه (17) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 17 پرسش مرتبط با کلیدواژه هندسه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه هندسه، اینجا را کلیک کنید.


ردیفپرسش
1 چگونه می توان مرکز یک دایره را بدست آورد؟
2 شعاع دایره چگونه بدست می آید؟
3 محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟
4 محیط ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط ذوزنقه؟
5 محیط دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط دایره؟
6 محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مستطیل؟
7 محیط مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مربع؟
8 محیط مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مثلث؟
9 محیط متوازی الاضلاع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط متوازی الاضلاع؟
10 مساحت لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت لوزی؟
11 مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟
12 مساحت دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت دایره؟
13 مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مستطیل؟
14 مساحت مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مربع؟
15 مساحت مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مثلث؟
16 مساحت متوازی الاضلاع چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت متوازی الاضلاع
17 چگونه می توان با اشکال هندسی شخصیت یک فرد را شناخت؟

آر اس اس


 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed