جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه آرایه (5) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 5 پرسش مرتبط با کلیدواژه آرایه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه آرایه، اینجا را کلیک کنید.


ردیفپرسش
1 اضافه کردن یک عنصر به یک آرایه ی N عنصری به طور متوسط به چند جابه جایی نیاز دارد؟
2 آرایه دوبعدی x[-5..5 , 3..33] در آدرس 400 به بعد حافظه قرار دارد و هر خانه آرایه احتیاج به 4 بایت دارد. آدرس عنصر x[4,10] به روش ستونی کدام است؟ الف)1444                ب) 1544                  ج) 844                د) 744
3 در نمایش صف حلقوی به کمک آرایه، چرا از یک خانه آرایه استفاده نمی شود؟ الف) اندیس خانه مزبور صفر است ب) به عنوان رزرو برای مواقع خاص نگه داشته می شود      ج) برای ارتباط خانه ی آخر با خانه ی اول آرایه می باشد     د)در صورت استفاده، پر و خالی بودن صف با یکدیگر اشتباه می شود.
4 مقدار متوسط جابه جایی در حذف یک عنصر در آرایه N عنصری چیست؟
5 برای حذف عنصر kام یک آرایه با n عنصر به چند جابه جایی نیاز می باشد؟ الف)n-k 1                 ب) n-k                   ج) n                 د) k

آر اس اس


 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed