جستجوجستجو
تبلیغات
تبلیغات متنی
فروشگاه کامپیوتر فیض

نازلترین قیمت بازار در حوزه کامپیوتر و لوازم جانبی

تبلیغات
تبلیغات

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    

مفهوم partially ordering(ترتیب جزیی) در کدام یک از روش های کنترل هم روندی زیر وجود دارد؟

     الف)two phase locking protocol

     ب)graph base protocol

     ج)lock conversion

     د)هیچ کدام

hamed در تاریخ 13 آبان ماه سال 1390 در ساعت 06:35 ب.ظ این سوال را پرسیده است.

تعداد بازدید: 1143
گزارش تخلف

پرسش های مرتبط:

در روش قفل گذاری در کنترل همروندی کدام یک از تکنیک های زیر استفاده می شوند؟

     الف)scheduling

     ب)mutual exclusion

     ج)paging

     د)multi threading

اگر که I1,I2 دو دستورالعمل از دو تراکنش متفاوت باشند که در  زمانبند هم روند وجود دارند کدام یک از حالت های زیر جابه جا پذیر (swappable) هستند؟

     الف)read(a),write(a)

     ب)read(a),read(a)

     ج)write(a),write(a)

     د)write(a),read(a)

کدام یک از روشهای کنترل همروندی از طریق ثبت سوابق اجرای تراکنش سریال پذیری را تضمین می کند؟

     الف)two phase locking

     ب)tree protocol

     ج)time stamp protocol

     د)lock conversion

کدام گزینه صحیح نیست؟

     الف)در فاز shrinking در روش قفل گذاری دو مرحله ای تراکنش ها فقط

           اجازه دارند که قفل ها را باز کنند.

     ب)در روش قفل گذاری دو مرحله ای محدود همه قفل ها از نوع X,S تا

        تا زمانی که تراکنش commit نکرده باید باز نشده و حفظ شوند.

     ج)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید برای افزایش throuput پیشنهاد شده است.

     د)در روش قفل گذاری دو مرحله ای امکان بروز بن بست وجود دارد.

از گراف اولویت برچسب زده در کدام مورد بکار نمی رود؟

     الف)آیا زمانبند می تواند سریال پذیر باشد.

     ب)آیا زمانبند view serializeable هست یا خیر.

     ج)آیا زمانبند conflict serializeable هست یا نه.

     د)هیچ کدام

چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed