جستجوجستجو

پرسشکده > مذهب
پیوند همیشگی پرسش
    در چه شرایطی می توان دختر باکره را بدون اذن پدر صیغه کرد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ

درمورد سوالی که شما بیان کرده اید بایداین سوال را اینگونه مطرح کرد که آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟ T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى:{Tآ ری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی:{T از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2.

بلی، در صورتی که دختر باکره پدر یا جد پدری ندارد وبالغ و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن کسی دیگر لازم نیست همین طور اگر پدر یا جد، غائب باشند و دسترسی به آنها ممکن نباشد و دختر نیاز ضروری و فوری به ازدواج دارد و شوهری که از هر جهت شایسته است پیدا کرده است می توانند بدون اذن عقد کنند V}(استفتاآت جدید آیت الله مکارم، ج 1، س 764 - توضیح المسائل ، م 2037). {V
برگرفته از پرسمان


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed