پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا سابقه تاریخی یا روایی در دست هست که پیامبر(ص) یا امامان(ع) ما با افراد دو جنسیتی (دو جنسه) روبرو شده باشند؟ در این صورت برخورد آن بزرگواران چگونه بوده؟ یا آیا آن بزرگواران در باره چنین افرادی صحبتی داشته اند که به دست ما رسیده باشد؟ در غیر این صورت آیا این موضوع واقعا موضوع و معضلی جدید است؟

1 پاسخ 1

از نظر فقهی و احکام شرعی در اموری مثل ارث و ازدواج و حدود روایات فراوانی در مورد افراد دوجنسی که در اصطلاح فقه خنثی نامیده می شوند در منابع اسلامی و فقهی وارد شده است که بیانگر این مطلب است که این موضوع در آن زمان مطرح و مورد پرسش بوده است و موضوع تازه ای نیست و امامان معصوم –ع- نیز پاسخ های لازم را بیان کرده اند . مثلا در روایت ذیل از امیر المومنین –ع- در مورد تشخیص جنسیت فردی که مشخصات جنسی زن و مرد را دارد به منظور روشن شدن وضعیت ارث او سوال می شود و حضرت –ع- در پاسخ می فرماید : اگر از مجرای بول مردان بول می کند مذکر است و اگر از مجرای بول زنان بول می کند مونث است :
قال حدثنا الحسن بن بکر البجلی عن أبیه قال کنا عند علی ع فی الرحبه فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علی ع أنکرهم فقال: من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزیره ؟ قالوا : بل من أهل الشام مات أبونا و ترک مالا کثیرا و ترک أولادا رجالا و نساء و ترک فینا خنثى له حیاء کحیاء المرأه و ذکر کذکر الرجل فأراد المیراث کرجل منا فأبینا علیه. فقال- ع- : فأین کنتم عن معاویه فقالوا قد أتیناه فلم یدر ما یقضی بیننا فنظر علی ع یمینا و شمالا و قال لعن الله قوما یرضون بقضائنا و یطعنون علینا فی دیننا انطلقوا بصاحبکم فانظروا إلى مسیل البول فإن خرج من ذکره فله میراث الرجل و إن خرج من غیر ذلک فورثوه مع النساء فبال من ذکره فورثه کمیراث الرجل منهم .
بحارالأنوار ، ج 101 ، ص 398 ، باب 3- أقسام الجنایات و أحکام القصاب
ر. ک : وسائل الشیعه ، کتاب النکاح ،باب نکاح خنثی و نیز کتاب الارث ، ابواب میراث خنثی

برگرفته از پرسمان
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده