جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(عرق زنیان) (خواص عرق زنیان) (عرق زنيان) (فواید عرق زنیان) (زنیان چیست) (خواص عرق زنيان) (زنیان) (عرق زنیان چیست) (زنیون) (خاصیت عرق زنیان) (خواص زنیان) (عرق زنیان ) (عرق زنیان خواص) (خواص زنيان) (خاصيت عرق زنيان) (زنيان) (زنیان و خواص آن) (خواص زنیون) (عرق زنیون) (زنيان چيست) (عرق+زنیان) (خواص عرق زنیون) (عوارض عرق زنیان) ( عرق زنیان) (مضرات زنیان) (مضرات عرق زنیان) (فواید زنیان) (مضرات عرق زنيان) (خاصیت زنیان) (فوايد عرق زنيان) (عرق زنيان ) (مصرف عرق زنیان) (عرق زینان) (خواص عرق زینیان) (عرق+زنيان) (عرق زنییان) (عرق گیاهی زنیان) (خواص عرق گیاهی زنیان) (خاصیت زنیون) (فوایدعرق زنیان) (خواص+عرق+زنیان) (زنیان+خواص) (موارد مصرف زنیان) (گیاه زنیان چیست) (عرق زنيون) (خاصیت عرق زنیون) (زنيون) (خواص+زنیان) (عرق زنیا) (خواص عرق زنیان ) (عرق زنیان) (فوائد عرق زنیان) (زنیان ) (فایده عرق زنیان) (فوايد زنيان) (عرق زینیان) (خواص و مضرات زنیان) (عرق زنییان وخواص ان) (عرق زیره چه خواصی دارد؟) (زنیون ) (زنیون چیست) (زینیون) (مواردمصرف عرق زنیان) (عرق زنبان) (عرقزنیان) (عرق زنييان) ("عرق زنیان") (موارد مصرف عرق زنیان) (خواص عرق زنیان) (خاصیت+عرق+زنیان) (ﻋﺮﻕ ﺯﻧﻴﺎﺭ) (یاه زنیان چیست) (فایده و مضرات عرق گیاهی زنیان) (عرق زیره) (درمورد عرق زنیان) (عرق زنیان و فواید و مضرات آن) (خاصیت عرق زیره) (زیره) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
فواید مصرف عرق زنیان چیست؟ عرق زنیان چه خواصی دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
عرق زنیان طبیعت گرم دارد.
عرق
زنیان دارای خواص زیر است:
ضد عفونی کننده قوی معده، ضد نفخ، ضد قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبات بدن و معده، نافع جهت رفع اعتیاد و مضرات آن، مفید جهت فلج و رعشه.
عرق
زنیان را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed