جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(عرق زنیان) (خواص عرق زنیان) (عرق زنيان) (فواید عرق زنیان) (خواص عرق زنيان) (عرق زنیان چیست) (زنیان چیست) (زنیان) (خاصیت عرق زنیان) (زنیون) (خواص زنیان) (عرق زنیان ) (خاصيت عرق زنيان) (عرق زنیان خواص) (خواص زنيان) (عرق زنیون) (زنيان) (خواص زنیون) (زنیان و خواص آن) (زنيان چيست) (عرق گیاهی زنیان) (خواص عرق زنیون) (عرق+زنیان) (فواید زنیان) (مضرات زنیان) (مضرات عرق زنیان) (خواص عرق زینیان) (عوارض عرق زنیان) (فوايد عرق زنيان) ( عرق زنیان) (مضرات عرق زنيان) (خواص عرق زنیان ) (خاصیت زنیان) (فوایدعرق زنیان) (عرق زینان) (عرق زنییان) (عرق زنيان ) (مصرف عرق زنیان) (عرق زنیا) (خاصیت زنیون) (عرق+زنيان) (خواص عرق گیاهی زنیان) (موارد مصرف زنیان) (خواص+عرق+زنیان) (خاصیت عرق زنیون) (عرق زنيون) (زنيون) (زنیان+خواص) (موارد مصرف عرق زنیان) (عرق زنبان) (گیاه زنیان چیست) (عرق زینیان) (خواص+زنیان) (فوائد عرق زنیان) (عرق زنیان) (عرقزنیان) (فایده عرق زنیان) (زنیان ) (خواص و مضرات زنیان) (عرق زنییان وخواص ان) (زینیون) (عرق زنييان) (خواص عرق زنیان) (مواردمصرف عرق زنیان) (فوايد زنيان) (زنیون ) (زنیون چیست) (عرق زیره چه خواصی دارد؟) (خاصیت+عرق+زنیان) ("عرق زنیان") (ﻋﺮﻕ ﺯﻧﻴﺎﺭ) (فایده و مضرات عرق گیاهی زنیان) (یاه زنیان چیست) (درمورد عرق زنیان) (عرق زیره) (زیره) (خاصیت عرق زیره) (عرق زنیان و فواید و مضرات آن) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
فواید مصرف عرق زنیان چیست؟ عرق زنیان چه خواصی دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
عرق زنیان طبیعت گرم دارد.
عرق
زنیان دارای خواص زیر است:
ضد عفونی کننده قوی معده، ضد نفخ، ضد قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبات بدن و معده، نافع جهت رفع اعتیاد و مضرات آن، مفید جهت فلج و رعشه.
عرق
زنیان را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed