جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(عرق زنیان) (خواص عرق زنیان) (عرق زنيان) (فواید عرق زنیان) (زنیان چیست) (زنیان) (خواص عرق زنيان) (عرق زنیان چیست) (خواص زنیان) (زنیون) (خاصیت عرق زنیان) (عرق زنیان خواص) (عرق زنیان ) (خواص زنيان) (زنيان) (خاصيت عرق زنيان) (زنیان و خواص آن) (خواص زنیون) (عرق زنیون) (زنيان چيست) (عرق+زنیان) (خواص عرق زنیون) (مضرات زنیان) (عوارض عرق زنیان) (فواید زنیان) ( عرق زنیان) (مضرات عرق زنیان) (خاصیت زنیان) (مضرات عرق زنيان) (عرق زنيان ) (مصرف عرق زنیان) (عرق زینان) (خواص عرق زینیان) (عرق+زنيان) (فوايد عرق زنيان) (عرق گیاهی زنیان) (خواص عرق گیاهی زنیان) (عرق زنییان) (خواص+عرق+زنیان) (خاصیت زنیون) (موارد مصرف زنیان) (زنیان+خواص) (خواص+زنیان) (زنيون) (خاصیت عرق زنیون) (عرق زنيون) (گیاه زنیان چیست) (فوایدعرق زنیان) (عرق زنیان) (فوائد عرق زنیان) (زنیان ) (فوايد زنيان) (خواص عرق زنیان ) (عرق زینیان) (خواص و مضرات زنیان) (عرق زنییان وخواص ان) (زینیون) (زنیون ) (زنیون چیست) (مواردمصرف عرق زنیان) (عرق زنبان) (عرق زنييان) (عرقزنیان) (فایده عرق زنیان) (موارد مصرف عرق زنیان) (ﻋﺮﻕ ﺯﻧﻴﺎﺭ) (فایده و مضرات عرق گیاهی زنیان) (یاه زنیان چیست) (عرق زیره) (درمورد عرق زنیان) (عرق زنیان و فواید و مضرات آن) (زیره) (خاصیت عرق زیره) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
فواید مصرف عرق زنیان چیست؟ عرق زنیان چه خواصی دارد؟
ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
عرق زنیان طبیعت گرم دارد.
عرق
زنیان دارای خواص زیر است:
ضد عفونی کننده قوی معده، ضد نفخ، ضد قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبات بدن و معده، نافع جهت رفع اعتیاد و مضرات آن، مفید جهت فلج و رعشه.
عرق
زنیان را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed