جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(عرق زنیان) (خواص عرق زنیان) (عرق زنيان) (فواید عرق زنیان) (خواص عرق زنيان) (عرق زنیان چیست) (زنیان چیست) (زنیان) (خاصیت عرق زنیان) (زنیون) (خواص زنیان) (عرق زنیان ) (عرق زنیان خواص) (خاصيت عرق زنيان) (خواص زنيان) (عرق زنیون) (زنيان) (زنیان و خواص آن) (خواص زنیون) (زنيان چيست) (عرق+زنیان) (خواص عرق زنیون) (عرق گیاهی زنیان) (عوارض عرق زنیان) (مضرات زنیان) (مضرات عرق زنیان) (فواید زنیان) ( عرق زنیان) (خواص عرق زینیان) (مضرات عرق زنيان) (فوايد عرق زنيان) (خاصیت زنیان) (عرق زینان) (خواص عرق زنیان ) (عرق زنيان ) (مصرف عرق زنیان) (عرق زنیا) (عرق زنییان) (فوایدعرق زنیان) (خاصیت زنیون) (عرق+زنيان) (خواص عرق گیاهی زنیان) (موارد مصرف زنیان) (خواص+عرق+زنیان) (عرق زنيون) (خاصیت عرق زنیون) (زنیان+خواص) (زنيون) (گیاه زنیان چیست) (خواص+زنیان) (موارد مصرف عرق زنیان) (فوائد عرق زنیان) (عرق زنیان) (فایده عرق زنیان) (عرق زنبان) (عرق زینیان) (خواص و مضرات زنیان) (زنیان ) (عرق زنييان) (مواردمصرف عرق زنیان) (فوايد زنيان) (عرق زنییان وخواص ان) (عرق زیره چه خواصی دارد؟) (زینیون) (زنیون ) (زنیون چیست) (خواص عرق زنیان) (عرقزنیان) ("عرق زنیان") (خاصیت+عرق+زنیان) (ﻋﺮﻕ ﺯﻧﻴﺎﺭ) (فایده و مضرات عرق گیاهی زنیان) (یاه زنیان چیست) (عرق زیره) (درمورد عرق زنیان) (عرق زنیان و فواید و مضرات آن) (خاصیت عرق زیره) (زیره) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
فواید مصرف عرق زنیان چیست؟ عرق زنیان چه خواصی دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
عرق زنیان طبیعت گرم دارد.
عرق
زنیان دارای خواص زیر است:
ضد عفونی کننده قوی معده، ضد نفخ، ضد قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبات بدن و معده، نافع جهت رفع اعتیاد و مضرات آن، مفید جهت فلج و رعشه.
عرق
زنیان را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed