جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(عرق زنیان) (خواص عرق زنیان) (عرق زنيان) (عرق زنیان چیست) (فواید عرق زنیان) (خواص عرق زنيان) (زنیان چیست) (زنیان) (خاصیت عرق زنیان) (زنیون) (خواص زنیان) (عرق زنیان ) (خاصيت عرق زنيان) (عرق زنیان خواص) (عرق زنیون) (خواص زنيان) (زنيان) (خواص زنیون) (زنیان و خواص آن) (خواص عرق زنیون) (عرق گیاهی زنیان) (زنيان چيست) (مضرات زنیان) (خواص عرق زنیان ) (عرق+زنیان) (فواید زنیان) ( عرق زنیان) (مضرات عرق زنیان) (خواص عرق زینیان) (عرق زینان) (عوارض عرق زنیان) (فوايد عرق زنيان) (مضرات عرق زنيان) (عرق زنییان) (فوایدعرق زنیان) (عرق زنیا) (خاصیت زنیان) (عرق زنيان ) (مصرف عرق زنیان) (خاصیت زنیون) (زنيون) (عرقزنیان) (خواص عرق گیاهی زنیان) (عرق+زنيان) (موارد مصرف عرق زنیان) (خاصیت عرق زنیون) (موارد مصرف زنیان) (عرق زینیان) (خواص+عرق+زنیان) (عرق زنيون) (عرق زنبان) (زنیان+خواص) (گیاه زنیان چیست) (خواص+زنیان) (فایده عرق زنیان) (فوائد عرق زنیان) (عرق زنیان) (خواص و مضرات زنیان) (زینیون) (زنیان ) (عرق زنييان) (خواص عرق زنیان) (مواردمصرف عرق زنیان) (فوايد زنيان) (زنیون چیست) (عرق زنییان وخواص ان) (عرق زیره چه خواصی دارد؟) (زنیون ) ("عرق زنیان") (خاصیت+عرق+زنیان) (ﻋﺮﻕ ﺯﻧﻴﺎﺭ) (یاه زنیان چیست) (فایده و مضرات عرق گیاهی زنیان) (درمورد عرق زنیان) (عرق زیره) (زیره) (خاصیت عرق زیره) (عرق زنیان و فواید و مضرات آن) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
فواید مصرف عرق زنیان چیست؟ عرق زنیان چه خواصی دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
عرق زنیان طبیعت گرم دارد.
عرق
زنیان دارای خواص زیر است:
ضد عفونی کننده قوی معده، ضد نفخ، ضد قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبات بدن و معده، نافع جهت رفع اعتیاد و مضرات آن، مفید جهت فلج و رعشه.
عرق
زنیان را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed