جستجوجستجو
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده
(عرق زنیان) (خواص عرق زنیان) (عرق زنيان) (فواید عرق زنیان) (زنیان چیست) (خواص عرق زنيان) (عرق زنیان چیست) (زنیان) (خاصیت عرق زنیان) (زنیون) (خواص زنیان) (عرق زنیان ) (عرق زنیان خواص) (خاصيت عرق زنيان) (خواص زنيان) (زنيان) (عرق زنیون) (زنیان و خواص آن) (خواص زنیون) (زنيان چيست) (عرق+زنیان) (خواص عرق زنیون) (مضرات زنیان) (عوارض عرق زنیان) (عرق گیاهی زنیان) ( عرق زنیان) (مضرات عرق زنیان) (مضرات عرق زنيان) (فواید زنیان) (فوايد عرق زنيان) (خواص عرق زینیان) (خاصیت زنیان) (عرق زینان) (عرق زنيان ) (مصرف عرق زنیان) (عرق زنیا) (عرق زنییان) (فوایدعرق زنیان) (خواص عرق زنیان ) (خاصیت زنیون) (عرق+زنيان) (خواص عرق گیاهی زنیان) (موارد مصرف زنیان) (خواص+عرق+زنیان) (عرق زنيون) (زنیان+خواص) (زنيون) (گیاه زنیان چیست) (خاصیت عرق زنیون) (خواص+زنیان) (عرق زنیان) (فایده عرق زنیان) (فوائد عرق زنیان) (زنیان ) (عرق زینیان) (خواص و مضرات زنیان) (موارد مصرف عرق زنیان) (مواردمصرف عرق زنیان) (عرق زنبان) (فوايد زنيان) (عرق زنییان وخواص ان) (عرق زیره چه خواصی دارد؟) (عرقزنیان) (عرق زنييان) (خواص عرق زنیان) (زینیون) (زنیون ) (زنیون چیست) (خاصیت+عرق+زنیان) ("عرق زنیان") (ﻋﺮﻕ ﺯﻧﻴﺎﺭ) (فایده و مضرات عرق گیاهی زنیان) (یاه زنیان چیست) (عرق زیره) (درمورد عرق زنیان) (عرق زنیان و فواید و مضرات آن) (خاصیت عرق زیره) (زیره) 

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    
فواید مصرف عرق زنیان چیست؟ عرق زنیان چه خواصی دارد؟

ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
عرق زنیان طبیعت گرم دارد.
عرق
زنیان دارای خواص زیر است:
ضد عفونی کننده قوی معده، ضد نفخ، ضد قارچ و انگل، ضد اسهال، دافع رطوبات بدن و معده، نافع جهت رفع اعتیاد و مضرات آن، مفید جهت فلج و رعشه.
عرق
زنیان را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed