جستجوجستجو

پرسشکده > دسته بندی نشده
پیوند همیشگی پرسش
    

آرمان اجتماعی چیست؟


ویرایش
پیوند همیشگی پاسخ
ارزش های مشترکی که هر جمع و جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کند ، آرمان اجتماعی می گویند . مثل :آزادی – عدالت – اعتقاد


چاپ اعلان ارسال برای دوستان مشترک شوید اضافه به دوست داشتنی ها پرسشکده خانه من باشد


کلیدواژه

 
Poseshkadeh on Google+ Porseshkadeh on Twitter Porseshkadeh on Facebook Porseshkadeh RSS Feed